Završena druga faza rekonstrukcije mletačke utvrde Kaštel

PODIJELI
19 / 05 / 2017

Završeni su radovi druge faze projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine Mletačke utvrde Kaštela u Puli, koji traju od studenog prošle godine, a u kojem je smješten Povijesni i pomorski muzej Istre.

Ravnatelj Gracijano Kešac, izjavio je da su poduprte postojeće konzolne istake, zamijenjene su metalne oštećene spone onima od polikarbonatnih vlakana, injektirani su svi spojevi te obavljeno završno fugiranje, izrada i ugradnja štapnih sidara od polikarbonatnih vlakana profila 12 milimetara. Započelo se i sa skidanjem, saniranjem i ponovnim postavljanjem rubnih kamenih ploča vertikalnog vijenca uzduž sjeverne kortine. Izvršeno je i završno čišćenje kamenih površina. Dosadašnja je ograda uzduž istočnog i zapadnog bastiona demontirana, a nakon dovršetka temeljnih stopa, na njih je montirana nova ograda, koja je prema uputama nadležnog konzervatora izrađena od punih čeličnih profila.

Vrijednost radova druge faze sanacije sjeverne kortine iznosi 341.390 kuna, a sredstva su osigurali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Pula te Povijesni i pomorski muzej Istre. Radove je izvelo poduzeće Kapitel d.o.o., a građevinski nadzor Istra inženjering d.o.o.