Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Predsjednik: Merim Omanović  
mob: 00385 91 250 8895

Zamjenik predsjednika: Ajdin Omanović  
mob: 00385 97 608 6562

Članovi Vijeća :  

 1. Almir Balić
 2. Šejla Botonjić
 3. Adnan Dervović
 4. Fadil Gračić
 5. Nermin Gravkić
 6. Ahmed Makota
 7. Amida Nesimi
 8. Edin Omanović
 9. Fadil Purak
 10. Irfan Vojniković
 11. Amila Joldić
 12. Jasmina Makota
 13. Mirhada Šehić


Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Trierska 5
mob: 00385 98 954 0452
e-mail: 
vbnmgp@gmail.com

 

Dokumenti: