Služba za unutarnju reviziju

p.o. gradonačelnika pročelnica

Nikolina Radulović

Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-710
Fax: 052/222-990
Email: nikolina.radulovic@pula.hr

Djelokrug

Služba za unutarnju reviziju obavlja:

  • poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
  • neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
  • upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
  • surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju. 

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.