Dolcevita 

 

dH-page-001.jpg

Gradski projekt "Dolcevita", pokrenut 2009. godine, u kojem Grad Pula zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluju u financiranju obnove fasada i krovišta zgrada u starogradskoj jezgri nastavlja se i u 2018. godini.

U nastavku možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje i sudjelovanje u projektu.

Dolcevita 2018

 

Dolcevita 2017

Dokumentacija:

Prilozi:
Prilog 1. Prijavni obrazac
Prilog 2. Izjava upravitelja zgrade o poslovima upravljanja
Prilog 3. Izjava upravitelja zgrade o osiguranju sredstava
Prilog 4. Izjava za provedbu prijavljenog zahvata na objektu - zgrada bez upravitelja
Prilog 5. Izjava o osiguranju sredstava - zgrada bez upravitelja
Prilog 6. Punomoć za zastupanje i provedbu - zgrada bez upravitelja
Prilog 7. Zahtjev za isplatu dijela sredstava