Služba za unutarnju reviziju

Telefon: 052/371-888 Fax: 052/222-990 E-mail: revizija@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail