Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu

Telefon: - Fax: 052/211-939 E-mail: opca.uprava@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Slavica JelovacPročelnica052/371-905slavica.jelovac@pula.hr
Doriano LabinacVoditelj Odsjeka za mjesnu i manjinsku samoupravu052/371-924; 098/983 41 98doriano.labinac@pula.hr
Nebojša VukovićSavjetnik 1. za mjesnu samoupravu: MO Stari Grad, Stoja, Šijana,098 941 4774nebojsa.vukovic@pula.hr
Iva BurićSavjetnica 1. za mjesnu samoupravu MO Veruda, Monte Zaro, Arena098 701 339giovepu@yahoo.it
Milen NarićReferent I za mjesnu samoupravu: MO Nova Veruda, Sv. Polikarp-Sisplac, Gregovica, Veli Vrh099 493 5976milen.naric@pula.hr
Brigita ŽufićReferentica I za mjesnu samoupravu: MO Štinjan, Kaštanjer, Valdebek098 983 7549brigita.zufic@pula.hr
Marko ĐapićReferent I za mjesnu samoupravu: MO Busoler, Monvidal, Vidikovac099 244 2277marko.djapic@pula.hr
Ardena DurasVoditeljica Odsjeka za opće poslove052/371-902ardena.duras@pula.hr
Sara Bego JovanovićSavjetnica 1. za kadrovske poslove052/371-903sara.bego.jovanovic@pula.hr
Tatjana KancelarSavjetnica 1. za opće poslove052/371-901tatjana.kancelar@pula.hr
Marijan KaurićVoditelj Odsjeka za zaštitu052/371-900marijan.kauric@pula.hr
Damir KalogjeraSavjetnik 2. za zaštitu na radu i zaštitu od požara052/371-899damir.kalogjera@pula.hr
Sreten MišanovićDomar052/371-869
Soka BakšaTelefonistica052/371-701; 052/371-700
Danijela StokovićTelefonistica052/371-700, 052/371-701
Veronika MišanovićDomaćica052/371-726
Gracijela PetehSpremačica-
Dina BenčićSpremačica-
Tatjana SergoSpremačica-
Ljiljana RibarićVoditeljica Pododsjeka pisarnice052/371-982ljiljana.ribaric@pula.hr
Adelka KlančarReferentica II za urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta052/371-983adelka.klancar@pula.hr
Milorad ZgonjaninReferent II arhivar052/371-982milorad.zgonjanin@pula.hr
Elvis OrlićReferent II arhivar052/371-982elvis.orlic@pula.hr
Dejan AlambašićReferent III za prijem stranaka i otpremu akata052/371-984dejan.alambasic@pula.hr
Katja RistićReferentica III za prijem stranaka i otpremu akata052/371-984katja.ristic@pula.hr
Matea ŠimićReferentica III za prijem stranaka i otpremu akata052/371-984matea.simic@pula.hr
Slavica MarjanovićKurir052/371-983
Davor SebastijanVoditelj Odsjeka za informatiku052/371-906davor.sebastijan@pula.hr
Dražen StepanovSavjetnik 1. za informatiku052/371-908drazen.stepanov@pula.hr
Vanja JuhasViši referent za informatiku052/379-907vanja.juhas@pula.hr