Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Telefon: 052/371-950 Fax: 052/223-015 E-mail: financije@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Vesna SajićPročelnica052/371-951vesna.sajic@pula.hr
Maja BarukčićRefrent I za pripremu i obradu podataka052/371-950maja.barukcic@pula.hr
Barbara Batelić-LukšićPomoćnica pročelnice052/371-972barbara.batelic@pula.hr
Igor FabrisVoditelj odsjeka za gospodarstvo052/371-975igor.fabris@pula.hr
Sonja GadžićSavjetnica 1. za gospodarstvo052/371-976sonja.gadzic@pula.hr
Mirna MošnjaViša stručna suradnica 1. za gospodarstvo052/371-966mirna.mosnja@pula.hr
Dijana ŠainVoditeljica odsjeka za proračun i naplatu prihoda052/371-977dijana.sain@pula.hr
Katja Škopac KoromanVoditeljica pododsjeka za knjigovodstvo052/371-962katja.skopackoroman@pula.hr
Sanja Bulešić Jermaniš, mag.oec.univ.spec.oec.Viša stručna suradnica 1. za gradske prihode052/371-974sanja.bulesicjermanis@pula.hr
Ivona JeromelaViša stručna suradnica 1. za gradske prihode052/371-953ivona.jeromela@pula.hr
Loredana KrajcerReferent I za gradske prihode052/371-970loredana.krajcer@pula.hr
Ljiljana BlaževićReferent I za gradske prihode052/371-973ljiljana.blazevic@pula.hr
Vesna KaučičReferent I za gradske prihode052/371-973vesna.kaucic@pula.hr
Barbara ŠverkoReferent I za gradske prihode052/371-967barbara.sverko@pula.hr
Tihana LunkoVoditeljica Odsjeka za računovodstvo052/371-978tihana.lunko@pula.hr
Miroslava VitasovićSavjetnica 2. za računovodstvo052/371-956miroslava.vitasovic@pula.hr
Lusiana Bulić AlmassiStručni suradnik - Glavni knjigovođa052/371-960lusiana.bulic-almassi@pula.hr
Marija DošenViši referent - knjigovođa052/371-961marija.dosen@pula.hr
Sanja ŠkropetaViši referent - knjigovođa052/371-960sanja.skropeta@pula.hr
Jadranka PerešaReferent I za likvidaturu, obračun plaća i drugih primitaka052/371-964jadranka.peresa@pula.hr
Divna ŠabićReferent I za likvidaturu, obračun plaća i drugih primitaka052/371-963divna.sabic@pula.hr
Jelena TarticchioSavjetnica 2. za računovodstvo052/371-957jelena.tarticchio@pula.hr
Marta PerićViši referent za gradske prihode052 / 371-971marta.peric@pula.hr
Snježana PeršićReferent I za likvidaturu, obračun plaća i drugih primitaka052/371-965snjezana.persic@pula.hr