Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom

Telefon: 052/371-840 Fax: 052/216-395, 052/371 892 E-mail: imovina.komunalno@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Dijana Ažićp.o. Gradonačelnika pročelnica052/371-890dijana.azic@pula.hr
Martina Šajina MihovilovićPomoćnica pročelnice052/371-825martina.sajina@pula.hr
Mirna RadolovićPomoćnica pročelnice052/371-846mirna.radolovic@pula.hr
Marina KalčićReferent III - administrativni tajnik052/371-800marina.kalcic@pula.hr
Ticijana TurkovićReferent I - za evidenciju i obradu podataka052/371-859ticijana.turkovic@pula.hr

Odsjek za izgradnju održavanje i promet

Pododsjek za izgradnju

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Igor BukaricaVoditelj pododsjeka za izgradnju052/371-865igor.bukarica@pula.hr
Sonja ŠušulićViši savjetnik za izgradnju052/371-804sonja.susulic@pula.hr
Snježana RadolovićSavjetnik 1. za izgradnju052/371-861snjezana.radolovic@pula.hr
Senka ZarubicaSavjetnik 1. za izgradnju052/371-858senka.zarubica@pula.hr
Tamara Menalo RadovićStručni suradnik za izgradnju052/371-872tamara.menaloradovic@pula.hr

Pododsjek za održavanje i promet

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Tamara PlecVoditeljica Pododsjeka za održavanje i promet052/371-889tamara.plec@pula.hr
Vanesa LončarSavjetnik 1. za održavanje komunalne infrastrukture052/371-876vanesa.loncar@pula.hr
Sebastian ValićViši stručni suradnik 1. za promet052/371-855sebastian.valic@pula.hr
Ermano SkomeršićSavjetnik 1. za promet052/371-808ermano.skomersic@pula.hr

Pododsjek za komunalne djelatnosti

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Nataša ĆendićVoditelj Pododsjeka za komunalne djelatnosti052/371-809natasa.cendic@pula.hr
Biljana RašulaSavjetnik 1. za komunalne djelatnosti052/371-829biljana.rasula@pula.hr
Karla BožacSavjetnik 1. za komunalno gospodarstvo052/371-838karla.bozac@pula.hr
Vesna Zečević BratulićSavjetnik 2. za komunalne prihode052/371-827vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Suzana ParetichSavjetnik 2. za komunalne djelatnosti052/371-873suzana.paretich@pula.hr
Kristina BenčićSavjetnik 2. za komunalne djelatnosti052/371-765kristina.bencic@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićStručni suradnik za komunalne prihode052/371-863tamara.gasparini@pula.hr
Smaragda HomokyReferent III za komunalne prihode052/371-832smaragda.homoky@pula.hr
Nataša LinčReferent III za komunalne prihode052/371-823natasa.linc@pula.hr
Sanjica JugovacReferent III za komunalne prihode052/371-803sanjica.jugovac@pula.hr
Petra Orlićreferent III za komunalne prihode052/371-803petra.orlic@pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinom

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Robert StembergerViši savjetnik za imovinu052/371-868robert.stemberger@pula.hr
Đurđica JelovacSavjetnik 1. za gospodarenje stanovima052/371-856durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaSavjetnik 1. za imovinsko pravne poslove052/371-864milan.korica@pula.hr
Nenad ŽufićSavjetnik 1. za imovinsko pravne poslove052/371-862nenad.zufic@pula.hr
Ivana Vujinović LegovićSavjetnik 1. za imovinsko pravne poslove052/371-833ivana.vujinoviclegovic@pula.hr
Patricija Kožljan CigićViši stručni suradnik 1. za imovinsko pravne poslove052/371-845patricija.kozljancigic@pula.hr
Orijeta BabićViši stručni suradnik 1. za imovinu052/371-842orijeta.babic@pula.hr
Sanja Kljajić DakićViši stručni suradnik 1. za imovinu052/371-894sanja.kljajicdakic@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniViši referent za upis i evidenciju nekretnina052/371-857ilenya.zudicmarini@pula.hr
Marina Gržinić BurićReferent I za imovinsko pravne poslove052/371-824marina.grzinic-buric@pula.hr
Tanja FranjulReferent III za imovinu052/371-834tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićReferent III za imovinu052/371-831julijana.benazic@pula.hr

Pododsjek za redarstvo

NazivFunkcijaTelefonE-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVUradno vrijeme i dežurstvo099/ 368 28 21
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVUradno vrijeme i dežurstvo099/ 368 28 22
Iva Vujičić OrovićVoditelj pododsjeka za redarstvo052/371-810iva.vujicicorovic@pula.hr
Miranda ZankiReferent III za redarstvo052/371-904miranda.zanki@pula.hr
Vladimir BrmbolićSavjetnik 1. Glavni prometni redar052/371-891; 098/983 9229vladimir.brmbolic@pula.hr
Dražen KostešićPrometni redar052/371-819drazen.kostesic@pula.hr
Nenad RakoPrometni redar052/371-812nenad.rako@pula.hr
Goran GoldinPrometni redar052/371-812goran.goldin@pula.hr
Dalibor JovićPrometni redar052/ 371-812dalibor.jovic@pula.hr
Josip TomišićPrometni redar052/371-812josip.tomisic@pula.hr
Milenko ModrušanSavjetnik 1. Glavni komunalni redar052/371-811; 098/370057milenko.modrusan@pula.hr
Boris FornažarStručni suradnik komunalni redar052/371-816boris.fornazar@pula.hr
Tomislav MarjanovićKomunalni redar052/371-817tomislav.marjanovic@pula.hr
Marko ĐapićKomunalni redar052/371-820marko.dapic@pula.hr
Marijan ČupićKomunalni redar052/ 371-821marijan.cupic@pula.hr
Denis PremateKomunalni redar052/ 371-814denis.premate@pula.hr