ITU mehanizam doprinijet će razvojnom potencijalu Urbanog područja Pule

PODIJELI
17 / 08 / 2017

Grad Pula je, kao nositelj uloge ITU posredničkog tijela, osigurao 6,7 milijuna kuna za sufinanciranje projekta "Tehnička pomoć ITU provedbeno tijelo" kroz potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije. Bespovratna sredstva dodjeljuju se s ciljem formiranja te za rad i djelovanje Ureda ITU mehanizma Urbanog područja Pule pri čemu se sufinancira ukupno 85 posto svih prihvatljivih troškova ureda.

„ITU mehanizam novi je razvojni potencijal i okosnica brzog gospodarskog rasta Urbanog područja Pule, kao i prilika za privlačenje novih investicija koje će dodatno utjecati na društvenu, socijalnu i kulturnu dimenziju cijelog našeg područja. Pula je grad s najviše poduzetnika u Hrvatskoj, u odnosu na broj radno sposobnih stanovnika, a upravo sredstva ITU mehanizma usmjerit će se za nastavak njihovog jačanja i razvoja. Upravo me zato veseli novoustrojeni ITU ured u Puli koji će djelovati kao svojevrsna platforma za provedbu projekata od strateške važnosti za Grad Pulu i naše partnere koji čine urbano područje. Sredstva za rad novog Ureda osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje sufinancira ukupno 85 posto troškova osoblja te ostale troškove ureda“, istaknuo je gradonačelnik Boris Miletić i dodao kako vjeruje da će novoosnovani ITU ured uvelike olakšati realizaciju čitavog seta konkretnih zajedničkih projekata i aktivnosti namijenjenih održivom razvoju urbanog područja.

ITU ured će na održiv i kvalitetan način provoditi međusektorsko planiranje, koordinaciju i komunikaciju, kao i proces implementacije i realizacije razvojnih aktivnosti. Također, osnažit će koordinativan i participativan pristup razvoju poticanjem suradnje javne vlasti s civilnim sektorom, a sve sa svrhom pružanja kvalitetne usluge u zajednici koja će zadovoljavati i odgovarati na potrebe stanovništva. Riječ je o projektu koji traje od 2016. do 2023. godine, a uz troškove osoblja prihvatljivi su i oni vezani za jačanje kapaciteta kroz edukacije, troškovi putovanja, računalna i uredska oprema, usluge vanjskih stručnjaka, kao i troškovi PDV-a za koje korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

„Uspostavom ITU provedbenog tijela osigurat će se kvalitetno upravljanje društvenim, teritorijalnim i ekonomskim područjima mehanizma te će se kroz osnažen ljudski potencijal omogućiti provedba aktivnosti identificiranih od strane šire zajednice. Upravo smo u fazi  kadrovskog upotpunjavanja ureda, a trenutno je u tijeku natječaj za savjetnika za financijske poslove“, poručio je pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić te zaključio kako je formiranje ITU ureda bila osnova za kvalitetno i učinkovito buduće djelovanje, kao i kontinuiranu provedbu i praćenje aktivnosti ITU mehanizma.

Aktivnosti ITU mehanizma financirat će se iz tri različita europska fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. te Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.

ITU mehanizam temelji se na Strategiji razvoja Urbanog područja Pula kojom je predviđen zelen, pametan i uključiv razvoj i rast, a koji će se ostvariti kroz tri ključna strateška cilja: razvijati zeleno i pametno Urbano područje, koristiti kulturnu baštinu za osnaživanje razvoja Urbanog područja te osnažiti uključivost Urbanog područja.

ITU mehanizam novi je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine koji služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja s naglašenom teritorijalnom dimenzijom, dok upravna područja imaju ulogu pokretača razvoja, brige o ekologiji te uključivosti gradova. Aktivnosti koje će se provoditi u Urbanim područjima kroz ITU mehanizam pridonijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine, unapređenju sustava obrazovanja, poboljšanju usluga javnog prijevoza, povećanju energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja, borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Spomenute kategorije često se ne poklapaju s administrativnim granicama te stoga zahtijevaju integrirano teritorijalno upravljanje kako bi pozitivni razvojni učinci bili što snažniji i kako bi djelovali na što širem području. Taj potencijal i mogućnosti korištenja mehanizma uvidio je Grad Pula koji je oko sebe okupio Grad Vodnjan, Općine Barban, Ližnjan, Marčanu, Medulin i Svetvinčenat te tako stvorio Urbano područje koje ima na raspolaganju preko 229 milijuna kuna za provedbu projekata.