Prezentacija punionice na stlačeni prirodni plin (SPP punionica)

PODIJELI
13 / 07 / 2020

U utorak, 14. srpnja 2020. godine u sjedištu Plinare d.o.o. Pula, (Industrijska ulica 17)  u 10,00 sati održat će se konferencija za novinare na kojoj će biti prezentirana punionica na stlačeni prirodni plin (SPP punionica) kao i punjenje jednog autobusa na stlačeni prirodni plin uz kratku vožnju do centra grada.

Konferenciji za novinare prisutvovat će gradonačelnik Pule Boris Miletić, direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar i direktor Plinare d.o.o. Pula Dean Kocijančić.

Punionica plina kao i moderni, ekološki prihvatljivi autobusi javnog gradskog prijevoza nabavljeni su u sklopu projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“, financiranog u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja sa sveukupno 42,7 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava iz Kohezijskog fonda i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode gradska trgovačka društva Pulapromet d.o.o. i Plinara d.o.o. Pula.