3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

PODIJELI
27 / 07 / 2021

Za srijedu, 28. srpnja 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada) sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća od 14.07.2021. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2020. godinu:
  3.1. Dječji vrtić Pula
  3.2 Dječji vrtić „Mali svijet“
  3.3. Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
  3.4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
  3.5. Pučko otvoreno učilište Pula
  3.6. Sportska zajednica Grada Pule
  3.7. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  3.8. Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  3.9. JU Pula Film Festival
  3.10. Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2020. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.
 4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Pula-Pola
 5. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula-Pola
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola

Materijale možete pogledati ovdje