Nova gradska uprava Pule i gradonačelnik Filip Zoričić u potpunosti otvaraju rad sustava svojim sugrađankama i sugrađanima

PODIJELI
21 / 07 / 2021
Pula

Javni poziv Grada Pule za uspostavu digitalne platforme za transparentan proračun


U četvrtak, 22. srpnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave bit će objavljen poziv za dostavu ponuda za uspostavu digitalne platforme za transparentan uvid u poslovanje i pregled isplata Grada Pule.

Riječ je o digitalnoj usluzi koja osigurava javno dostupan, detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, ugovora o nabavi roba radova i usluga, računa dobavljača te isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama. Sukladno propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, ovaj digitalni servis omogućit će Gradu Puli objavu pravodobnih, dostupnih, točnih, kvalitetnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki. Podaci će  biti ažurirani na dnevnoj bazi.

Poziv za dostavu ponuda za uspostavu digitalne platforme za transparentan uvid u poslovanje i pregled isplata Grada Pule bit će otvoren do 6. kolovoza 2021. godine.

„Na jednostavan i lako pretraživ način našim građankama i građanima želimo dnevno omogućiti uvid u proračunske isplate jer građani imaju pravo znati kamo ide proračunski novac poreznih obveznika.Najavio sam da će Grad Pula imati apsolutno otvoren proračun, po uzoru na grad Bjelovar, a objava javnog poziva za uspostavu digitalne platforme prvi je korak u postizanju toga cilja. Uz upravo pokrenut javni poziv o uvođenju aplikacije za transparentan proračun, čime bi građani napokon znali, u bilo kojem trenutku, sve troškove grada i gradske uprave, započeli smo i nadogradnju GIS grada Pule“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Očekuje se da će nadogradnja GIS grada Pule biti dovršena do kraja rujna te će sustav biti otvoren građanima sa svim mogućim podacima koji do sada nisu u GIS-u postojali, a to su detaljni podaci o gradskim stanovima, poslovnim prostorima, gradskim terasama i koncesijama na području grada Pule.

Ostali podaci o nerazvrstanim cestama, novom ortofoto snimku, upitima za urbanizaciju i prenamjenu prostora slijede u drugoj fazi, nakon završetka i implementacije već prethodno navedenih podataka.

Ovim potezima i odlukama nova gradska uprava i gradonačelnik u potpunosti otvaraju rad sustava onima kojima i odgovaraju - svojim sugrađankama i sugrađanima.