Od četvrtka, 11. kolovoza 2022. Pulapromet uvodi dnevnu kartu

PODIJELI
09 / 08 / 2022
Pulapromet uvodi dnevne karte

Omogućeno povoljnije korištenje javnog prijevoza

Prateći zahtjeve tržišta te potrebe postojećih i budućih korisnika od četvrtka, 11. kolovoza 2022. godine Pulapromet uvodi dnevnu kartu, kojom će u varijantama od jednog, tri ili sedam dana posjetiteljima grada Pule, kao i domicilnom stanovništvu, biti omogućeno povoljnije korištenje javnog prijevoza.

Dnevnu kartu bit će moguće, u prvoj fazi, kupiti na prodajnom mjestu Pulaprometa koje se nalazi na Autobusnom kolodvoru te kod vozača u autobusu. Osim toga, u postupku je i proširenje kanala distribucije te će se karte uskoro moći  kupiti i na kioscima o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

Dnevne karte će se prodavati za jedan, tri ili sedam dana, odnosno 24, 72 ili 168 sati  i, u sklopu pilot projekta, omogućavat će neograničen broj vožnji autobusima Pulaprometa na svim gradskim i prigradskim linijama. Aktivacija kartice započinje prvom validacijom na uređaju u autobusu i vrijeme trajanja počinje od tog trenutka.

„Za vrijeme pilot projekta vršit će se stalno praćenje učestalosti korištenja dnevnih kartica, analizirati broj validacija po linijama i svi ostali relevantni pokazatelji važni za konačno definiranje cijena i područja primjene“, rekao je direktor Pulaprometa Tomislav Josipović.

Cijena karte iznosi 35,00 kuna za jednodnevno, 70,00 kuna za trodnevno i 150,00 kuna za sedmodnevno korištenje na cijelom području obuhvata Pulaprometovih linija, a unutar cijene je obuhvaćena i izrada kartice.

„Uvođenjem navedenih kartica potiče se korištenje javnog prijevoza, kao i mobilnost putnika što bi trebalo doprinijeti većem broju putnika u autobusima i rasterećenju gradskih prometnica od osobnih automobila i smanjenju gužvi. Budući da sličan oblik karte već postoji u europskim gradovima vjerujemo da će jednako dobro biti prihvaćene i u Puli“, poručuje Josipović.

Sve dosadašnje karte ostaju u ponudi.