5,4 milijuna kuna za radove u MO Štinjan

PODIJELI
06 / 05 / 2009
1,4 milijuna kuna za štinjansku Placu
Nakon više godina građani MO Štinjan dobili su uređen glavni mjesni trg, popularnu Placu. Idejno rješenje trga osmislio je ing. Milan Vojnić iz gradskog Odsjeka za graditeljsko naslijeđe, a izvedbeni projekt arh. Zvonimir Vojnić koji sudjeluje i u nadzoru radova. Izvođači radova su tvrtke TGT Adriatic iz Pule, za pripremne radove i infrastrukturu u prvoj fazi, i Istra Marmi za kamenarske radove u drugoj fazi radova. Donator kamenih ploča je tvrtka Kamen iz Pazina.Sveukupno troškovi radova iznose 1.440.894,97 kuna. Troškovi radova prve faze za pripremne radove (oborinska kanalizacija, javna rasvjeta i priključci, urbana oprema) iznose 377.829,87 kuna, a za nadzor 8.296 kuna. U drugoj fazi troškovi polaganja doniranih kamenih ploča, u vrijednosti od 542.700 kuna, iznose 499.569,10 kuna, a nadzor 12.500 kuna.

3 milijuna kuna za modernizaciju makadamskih prometnica (2 milijuna kuna za MO Štinjan)
Tijekom proljeća započeli su radovi na makadamskim prometnicama u Štinjanu. Za tu svrhu ukupno je izdvojeno 1.964.865,89 kuna u MO Štinjan. Iznos od 764.865,89 kuna izdvojen je iz programa održavanja, a 1.200.000 kuna je MO Štinjanu dala tvrtka Kamen Pazin kao naknadu za provoz kamiona u Štinjanu. U sklopu radova modernizirano je ukupno 2534,15 metara prometnica: Pužar (282,85 m'), Pelini (107,75 m"²), dio Vallelunge (55,75 m'), Kašćuni (456,80 m'), Kašćuni - ogranci (465 m'), Kozada (244 m'), Trsine - desni ogranak (127 m'), Valcvereš (142 m'), Kalčeva (127 m'), Puntižela (184 m'), Fortin (185 m'), Put za kanalić (127 m') i Baližerka (30 m').
Ujedno je Grad Pula izdvojio 424.732,20 kuna iz sredstava održavanja za radove u Japodskoj ulici (518,30 m'). Asfaltiran je i Put za groblje (odvojak Vitasovićeve ulice) dužine 660 m, širine 5,50 m i s uređenim ispustom za oborinsku odvodnju. Dosadašnji radovi iznose 673.257 kuna.

2 milijuna kuna za groblje u Štinjanu
Građenje i rekonstrukcija groblja u Štinjanu predviđeni su Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine u iznosu od 2.000.000 kuna, od čega Grad Pula financira 1.300.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, a Monte Giro d.o.o. 700.000 kuna. Na temelju javnog natječaja za izvođača radova odabran je TGT Adriatic d.o.o., nadzor vrši Constructa d.o.o., projektant je Urbis 72 d.d.