Utvrđena lista reda prvenstva potencijalnih kupaca POS-ovih stanova

PODIJELI
08 / 12 / 2009
Dana 3. studenog 2009. godine zaključen je natječaj Grada Pule koji se odnosi na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca. Zaprimljeno je 306 zahtjeva te nakon obavljenih stručnih i administrativno-tehničkih poslova, odnosno pregleda zahtjeva, na konačnoj listi nalaze se 270 zahtjeva, a 36 nije ostvarilo pravo uvrštavanja na listu.

Na osnovi ukupnog broja bodova utvrđen je redoslijed na listi prvenstva. Konačnu listu prvenstva utvrdilo je Povjerenstvo koje je odluku donijelo 4. prosinca 2009. Prijedlog liste prvenstva kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu (Forum 2, II kat) i na internetskim stranicama Grada Pule.

Društveno poticana stanogradnja je izgradnja stanova sredstvima države i jedinica lokalne samouprave čime se postižu pristupačniji uvjeti za kupnju stana, odnosno niže cijene za kupca. Realizacijom ovoga projekta Grad Pula želi svojim sugrađanima omogućiti da pod povoljnijim financijskim uvjetima od onih na tržištu riješe stambeno pitanje. Grad Pula će POS-ove stanove graditi u Šijani, iza piknik-centra, odnosno na području između Valturske ulice, Ulice Jurja Žakna i Konzumovog marketa.