E-PULA za bržu i građanima dostupniju gradsku upravu

PODIJELI
06 / 05 / 2009
26.9.2008. - Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić, direktor prodaje IBM Hrvatska Ivo Brbić i član uprave SWING informatika d.o.o. Nenad Stojiljković održali su 26.rujna u Komunalnoj palači prezentaciju novog "Sustava za upravljanje dokumentima E-PULA. "Uvođenjem ovog sustava Grad Pula je postao lider u informatizaciji rada gradske uprave u Republici Hrvatskoj, te se tako svrstala uz bok najmodernijih administracija gradova Svijeta. Vjerujem, a prvi rezultati to i pokazuju, da smo uvođenjem ovog sustava značajno ubrzali rad gradske uprave i omogućili našim građanima brže i lakše dostupne usluge. Ovaj projekt po svojoj važnosti svrstavamo uz izgradnju infrastrukture, škola i vrtića, jer samo moderna, brza i učinkovita gradska uprava može pružiti građanima najkvalitetniju uslugu kakvu oni i zaslužuju. Želim naglasiti da smo u sustavu E-Pula primjenili najmodernija rješenja zaštite podataka.

Izuzetno značajnim smatram što ćemo kroz daljnji razvoj građanima omogućiti i lakšu komunikaciju, te dostupnost informacija, uvođenjem pristupa predmetima i dokumentima putem novih web stranica grada, te slanjem sms obavijesti. Građani će moći pratiti tijek obrade svojih zahtjeva te urudžbiranje novih zahtjeva u bilo koje vrijeme iz udobnosti svoga doma ili ureda, čime našim građanima štedimo i vrijeme i novac. Popis usluga koje će na ovaj način biti dostupne građanima i dalje će rasti, a vrijeme njihovog uvođenja uvelike će ovisiti o izmjeni postojeće zakonske regulative.

Za same gradske službe E-PULA znači transparentnost, te jasno mjerenje učinka svakog djelatnika. Nema više zagubljenih predmeta i prebacivanja odgovornosti, u svakom trenutku može se vidjeti u kojoj je fazi pojedini predmet, tko je za njega zadužen i do kada ga treba završiti. Uvođenjem E-PULA, rad svih djelatnika postaje transparentan, olakšano je sigurno kolanje informacija, kao i transfer znanja među ljudima i odjelima. Novim sustavom značajno ćemo smanjiti troškove administracije što će u konačnici omogućiti da se tako ušteđena sredstva preusmjere za druge potrebe. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim svojim suradnicima koji su naporno radili na implementaciji ovoga projekta. Bez njihovog truda i napora ovo što imamo danas ne bi bilo moguće." izjavio je gradonačelnik Boris Miletić.

Podsjetimo, sa uvođenjem "Sustava za upravljanje dokumentima E-PULA" započelo se tijekom rujna 2007. g., a sa punom primjenom u gradskim odjelima započinje se s 01. siječnjem 2008. E-PULA radi na IBM-a Lotus/Domino platformi, dok je samo softversko rješenje napravila splitska firma SWING Informatika d.o.o. koja slične sustave ima instalirane i u više velikih poslovnih subjekata u Hrvatskoj (poslovne banke, osiguravajuća društva, holdinzi). Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 850 tisuća kuna. E-PULA je sustav upravljanja dokumentima koji funkcionira na način da se dokumenti prilikom zaprimanja u gradskoj pisarnici digitaliziraju (scanniraju), te nakon toga "putuju" između gradskih odjela i djelatnika u elektronskom obliku (poštivajući važeće zakonske okvire), što znatno smanjuje "prazni hod" u radu na predmetima. Korištenjem E-PULA omogućen je visoki stupanj koordinacije, transparentnost u radu, zaštita znanja i dobre poslovne prakse, te se dobila prilika bolje i efikasnije služiti našim građanima.

U daljnjim fazama razvoja sustava očekuje i uvođenje dodatnih sadržaja posebno namijenjeni lakšoj dostupnosti informacija građanima, kao što su:
SMS obavještavanje o statusu predmeta.