Strategija razvoja grada Pule

PODIJELI
06 / 05 / 2009
Na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Pule održanoj 21. kolovoza 2008. g. donesena je odluka o pristupanju izradi "Strategiji razvoja grada Pule". Za koordinatora pripreme i provođenja radnji vezanih za izradu Strategije razvoja grada Pule zadužen je Pulski centar za poduzetništvo, kojemu će iz proračuna Grada Pule biti doznačeno 150.000,00 kuna za realizaciju istog.

Cilj "Strategije razvoja grada Pule" je stvoriti dobar i sveobuhvatni razvojni plan, u skladu sa standardima EU, a time i s Regionalnim operativnim programom (ROP) Istarske županije, kao osnovu svakog budućeg gospodarskog, društvenog, kulturnog, tj. svekolikog razvoja grada Pule.

"Izrada strategije idući je korak, nakon donošenja Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, kojim ćemo omogućiti daljnje razvoj i rast grada u skladu s preporukama struke. Želimo ovom strategijom omogućiti kvalitetniji život svim građanima Pule, a njenim donošenjem i implementacijom osigurat ćemo da Pula postane jedan od gradova s najvišim životnim standardom u Hrvatskoj. Ujedno, strategijom želimo osigurati i da razvoj grada ne bude kaotičan i neorganiziran i da se zna jesu li određene mjere i projekti u skladu s dugoročnom vizijom grada ili nisu, što do sada nije bio slučaj." izjavio je gradonačelnik Miletić.

U skladu sa time želi se poboljšati i ojačati sposobnosti, znanje i vještine za upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem kod svih ključnih nositelja razvoja u gradu Puli te pridonijeti uvođenju učinkovitog i uspješnog planiranja, organizacije i upravljanja. Sve to čini se radi djelotvornijeg i uspješnijeg korištenja vlastitog i tuđeg razvojnog potencijala, kao i uspješnog korištenja financijskih izvora, vlastitih sredstava Grada Pule, županijskih, nacionalnih i međunarodnih izvora.

Također u procesu izrade i usvajanja "Strategije razvoja grada Pule" ključni naglasak staviti će se na informiranju svih dionika (stakeholdera) u razvoju u grada Pule sa smislom, značajem i ostvarivanjem partnerstva (sudjelovanjem javnosti), koje je temelj i ključni uvjet za sudjelovanje u programima EU, te ih uključiti u proces izrade i provedbe Strategije, posebno kroz pripremu i provedbu konkretnih razvojnih programa i projekta.