Plan prostornog uređenja Grada Pule 2005. - 2009.

PODIJELI
06 / 05 / 2009
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru utvrđuju se temeljne odrednice uređivanja i organiziranja prostora u svrhu očuvanja bitnih obilježja prostora, prirodnih resursa i okoliša na principima održivog razvitka.

Plan prostornog uređenja Grada Pule 2005. - 2009. je priložen u Word dokumentu.