24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 29. svibnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predložen je dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 26.03. i 23.04.2007.
3. Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini za Grad Pulu
5. Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2006. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2006. godinu
7. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2006. godinu
9. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule
10. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja natpisnih oznaka trgova i ulica te kućnih brojeva u gradu Puli
11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista
12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Veli Vrh