Analiza osnovnih troškova u Puli

PODIJELI
05 / 05 / 2009
Analiza osnovnih troškova u Puli sadrži usporedni prikaz visine naknada, doprinosa, poreza, prireza, plina, vode, odvoza otpada i cijene predškolskog odgoja i naobrazbe u Poreču, Puli, Zadru, Rijeci i Zagrebu. Osnovni razlog za izradu analize je potrošačka košarica koja je upravo u Puli najviša u usporedbi sa svim većim gradovima u državi. U analizi se razmatra koji su generatori najviše i najskuplje potrošačke košarice.