Obavijest obveznicima poreza na tvrtku

PODIJELI
05 / 05 / 2009
Obavještavamo obveznike poreza na tvrtku na području grada Pule da je Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodrstvo od 01.01.2003.g. nadležan za poslove u svezi utvrđivanja, evidencije, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na tvrtku na području grada Pule. U svezi navedenog a sukladno članku 58. stavak 1. i 4. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", br. 147/08) sve prijave činjenica bitnih za utvrđivanje porezne obveze, a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarstvene djelatnosti, odnosno promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom dostavljaju se osobno u gradsku pisarnicu Grada Pule, Stara tržnica 1 ili poštom na adresu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, Grada Pule, Polanijev prolaz br. 2., najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja!