Projekti Europske Unije u kojima Grad Pula sudjeluje kroz pretpristupne fondove

PODIJELI
06 / 05 / 2009
PROJEKTI OKONČANI TIJEKOM 2008. GODINE:

-  "Infiore/ Adriatic New Neighbourhood Programme" (početak uređenja parka na Monte Zaru)

-  "AdriaNet" (pilot-projekt - postavljanje stupova za oglašavanje u mjesnim odborima)

-  "Tescos"  (razmjena iskustava u provedbi socijalnih projekata zaštite socijalno ugroženih
    skupina i njihove veće društvene integracije te održavanje tematskih susreta)

PROJEKTI OSTVARENI OD 2004. DO 2006. 

-  "Adria.Tur" (razmjena iskustava radi razvitka suradnje i izrade prepoznatljivog sjevernojadranskoga turističkog proizvoda)

-  "Adria.Link"(institucionalna suradnja, razmjena iskustava; pulska Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu sudjelovala s ugostiteljskim školama iz Ravenne, Riminija i Sarajeva)

-  "Inrose" (uspostavljanje brze brodske linije između regije Emilia-Romagna i hrvatskih turističkih destinacija)

PROJEKTI KANDIDIRANI ZA PREDSTOJEĆE RAZDOBLJE:

-  "Foresity" - u okviru programa prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske (Šijanska šuma)

-  "Pinea" - u okviru programa prekogranične suradnje na Jadranu IPA (borovi - Busoler)


Grad Pula je za projekte Europske unije iz gradskog proračuna dosad rezervirao 10 posto vrijednosti projekata "Infiore" i "AdriaNet" za eventualne troškove prije početka ili nakon završetka implementacije projekata, a u projektima "Tescos", "Adria.Tur", "Adria.Link" i "Inrose" Grad je sudjelovao kao partner i promatrač. Europska unija je za šest projekata, u kojima je od 2005. do 2008. jedan od sudionika bio i Grad Pula, izdvojila 5.322.288 eura.

PROJEKTI OKONČANI TIJEKOM 2008. GODINE:

a) "Infiore" je projekt u okviru programa Interreg IIIA Adriatic Cross Border (prekogranična suradnja na Jadranu) preimenovan u Adriatic New Neighbourhood Programme Interreg/Cards - Phare.

Cilj projekta "Infiore" je valorizacija gradskoga zelenila i uređenje zelenih površina jadranskih gradova. U projekt su bile uključene talijanska regija Emilia-Romagna i pokrajina Ravenna, nositelj cijelog projekta, te grad Brindisi, Pula, nositelj projekta za Hrvatsku, i Dubrovnik, Pančevo, Tuzla te albanski gradovi Skadar i Elbasan. 

Vrijednost cijelog projekta je 697.338,61 eura, od čega je 50.000,01 dodijeljeno Gradu Puli za obnovu parka na Monte Zaru, a 50.080,43 eura Gradu Dubrovniku za hortikulturno uređenje i opremanje parka u Ulici Marka Marojice na Montovjerni. Uz odobrene iznose, gradovi uključeni u projekt bili su dužni izdvojiti 10 posto, odnosno 25 posto vlastitih sredstava, što su Grad Pula i Grad Dubrovnik predvidjeli u proračunima za 2007. godinu. Ukupan je iznos projekta, dakle, za obnovu parkova u Puli i Dubrovniku 111.984 eura.

U projekt "Infiore" uključilo se sufinanciranjem i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno novoosnovano Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva budući da je projekt prebačen iz CARDS-a u program PHARE - Novi jadranski program za susjedstvo, u kojem sudjeluju svi partneri s iznosom do 25 posto ukupne vrijednosti projekta.

Budući da su odobreni projekti prebačeni iz CARDS-a u program PHARE, rokovi početka i završetka radova bili su pomaknuti. Za realizaciju svih aktivnosti planiranih projektom, ovisno o složenosti, potreban je rok od 10 mjeseci do godinu dana, poštujući svu propisanu dokumentaciju europskih fondova.

Ugovor je potpisan 27. studenog 2007., a zatim poslan i zahtjev za doznaku sredstava na račun Grada Pule, na namjensku poziciju projekta "Infiore", na koji je 18. veljače 2008. uplaćeno 75 posto ukupnog iznosa, odnosno 569.963,04 kuna za Pulu i Dubrovnik. Na temelju sporazuma o suradnji između Pule i Dubrovnika sklopljenog 28. svibnja 2008., na račun Grada Dubrovnika uplaćeno je 243.944,14 kuna za obnovu parka.

Za obnovu parka na Monte Zaru planirani su i obavljeni sljedeći radovi:
- zamjena i osposobljavanje dijela javne rasvjete,
- postavljanje novih kamenih klupa,
- postavljanje novih košarica za otpatke,
- obnavljanje dviju fontana.
Osim navedenih radova i nabave urbane opreme, održana je dječja radionica i promidžba projekta kroz sredstva javnog priopćavanja.

Nakon pripremanja dokumentacije, koja prethodi prikupljanju ponuda za početak radova i nabave robe, pristupilo se sistematizaciji dobavljača prema predviđenim aktivnostima i pozivima na dostavu ponuda.
Početkom rujna 2008. evaluacijskim su postupkom odabrani izvođači radova i dobavljači robe. Za izvođenje električnih radova, odnosno postavljanje novih sedam stupova duž glavne staze, odabrano je poduzeće "Vintijan", za obnovu dviju fontana poduzeće "Aquatech", za dobavu i postavljanje kamenih klupa "Ipam" - kamenoklesarski obrt Percan te za dobavu i postavljanje košarica za smeće poduzeće "Alfateh".

Sredinom rujna 2008. održan je radni sastanak s predstavnicima Odjela za prekograničnu suradnju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, zaduženom za tehničko praćenje implementacije projekta. Na sastanku su razmatrana pitanja tijeka upravljanja projektom, provedbe aktivnosti, ostvarenih rezultata i troškova te izvršen pregled dokumentacije.
Rok za provedbu planiranih aktivnosti najprije je bio 10 mjeseci, ali je naknadno, dopunom Ugovora, konačni rok za završetak projekta "Infiore" određen  za  26. listopada 2008., dokad se moraju provesti sve planirane aktivnosti i isplatiti sva potraživanja.
Nakon provedbe aktivnosti i isplate potraživanja, potrebno je bilo pripremiti završno financijsko izvješće za Ministarstvo financija, odnosno Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje, čime se reguliraju sva financijska pitanja ugovornih partnera.

U okviru projekta s vodećim talijanskim partnerima regijom Emilia-Romagna i gradom Cervijom, i prošle i ove godine uređena je zelena površina u Cerviji - Milano Marittima, poznatoj turističkoj regiji koja je tijekom ljetne turističke sezone predstavljala Pulu. Prošle se godine tematska obrada uređene zelene površine temeljila na predstavljanju Pule kao grada filma i filmske umjetnosti, dok je ove godine stilizirani cvijet s tri prašnika predstavljao Pulu kao tritisućljetni grad otvoren svijetu.

Grad Pula nastavlja s radovima u parku na Monte Zaru s vlastitim sredstvima osiguranim u ovogodišnjem gradskom proračunu. Planirani radovi su započeli početkom ovog mjeseca, a obuhvaćat će obnovu staza, oborinske odvodnje i elektrike. 


b) "AdriaNet" - Adriatic Network for Institutional Cooperation je projekt u   okviru programa Interreg IIIA Adriatic Cross Border (prekogranična suradnja na Jadranu) nedavno preimenovan u Adriatic New Neighbourhood Programme Interreg/Cards - Phare. Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Grad Pule potpisali su 26. studenog 2007., a projekt je okončan koncem listopada 2008.
Cilj projekta je izmjena iskustava i usklađivanje sistema unutar organizacija lokalne samouprave što podrazumijeva poboljšanje kvalitete urbane strukture, prometa i komunikacija, socijalne strukture te političke i financijske strategije tijela lokalne uprave i samouprave. Grad Pula se u projekt uključio analizom stanja urbane opreme u gradu te opredijelio za pilot-projekt nabave i postavljanja stupova za oglašavanje u Puli. Planiralo se zamijeniti i dotrajale stupove te postaviti nove prema potrebama mjesnih odbora, na temelju plana i rasporeda plakatnih mjesta u Puli. U projekt su bili uključeni talijanska regija Emilia-Romagna i gradovi Rimini i Riccione, Sarajevo, Beograd te albanski grad Saranda.
Vrijednost cijelog projekta je 684.890 eura (5.010.312,79 kuna), od čega je 53.550 eura (391.745,02 kuna) bilo dodijeljeno Puli za postavljanje 20 stupova za oglašavanje, izradu analize stanja urbane opreme u Puli te organiziranje dvaju edukativnih seminara na temu urbane opreme. Dosad je postavljeno osamnaest stupova, a za dva su na Vidikovcu rezervirana mjesta na koja će se postaviti sljedeće godine kada se planira rekonstrukcija površina na kojima će se postaviti.
Osim samog pilot-projekta, Grad Pula se uključio u susrete koje je u sklopu projekta organizirala gospodarska komora Riminija. Tako su, između ostalih susreta, predstavnici Grada Pule u rujnu 2007. godine boravili u turističkom mjestu Bellaria Igea Marina gdje je u obnovljenom dijelu naselja organiziran sajam. Tako je predstavljen pokušaj da se kroz revalorizaciju urbane opreme stanovnicima vrati središte grada kao mjesto za šetnju, kupovinu i ugodan boravak. Predstavnici grada Pule su se tad susreli s gradonačelnikom i predstavnicima gospodarske komore te predstavili svoj projekt i aktivno se, razmjenom iskustava i isticanjem problematike, uključili u uspostavljanje suradnje između obalnih gradova.
 U projekt se, budući da je iz CARDS-a prebačen u program PHARE, Novi jadranski program za susjedstvo, u kojem sudjeluju svi partneri s iznosom do 25 posto ukupne vrijednosti projekta, sufinanciranjem s 15 posto ukupne vrijednosti uključilo i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka te proslijedilo detaljan projekt Grada Pule Ministarstvu financija koje je nakon odobrenja projekt poslalo Delegaciji Europske komisije.

U okviru projekta je u svibnju 2008. godine održan susret s predstavnicima Sarajeva, Ravenne i Riccionea na kojem su analizirani rezultati projekta. S obzirom na to da je Grad Pula bio organizator susreta te da je od početka projekta naglašavana važnost urbane opreme za poboljšanje kvalitete života u gradovima, o toj su temi organizirana dva predavanja: dizajnera Nikole Radeljkovića iz Zagreba i arhitekta Bruna Nefata iz Pule. U sklopu susreta organiziran je posjet Motovunu, Rovinju i Puli.

c) "Tescos" je akronim za talijanski naziv "Il territorio come opportunità  di sviluppo  della cooperazione sociale". Ovim se projektom željelo iskoristiti lokalne resurse za promidžbu i valoriziranje vlastitog teritorija u funkciji društvenog razvitka. Projekt se financirao isključivo sredstvima Europske unije. Grad Pula u projektu sudjeluje stručnim i administrativnim i drugim uslugama. Voditelj projekta je talijanska pokrajina Rimini. Na inicijativnom sastanku kojemu su prisustvovale predstavnice Grada Pule, dogovorena je daljnja suradnja, odnosno razmjena iskustava u provedbi socijalnih projekata zaštite socijalno ugroženih skupina i njihove veće društvene integracije te održavanje tematskih susreta. U Puli je početkom rujna 2007. održan susret svih sudionika projekta na kojem su razmatrane dotadašnje aktivnosti. Svaki je od gradova sudionika iznio svoje viđenje i aktivnosti na realizaciji socijalnih projekata. U okviru toga projekta organizirana je plovidba jedrilicom od Riminija do Pule za liječene ovisnike. To se uklapa u proces resocijalizacije ovisnika. Organiziran je posjet Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti te Domu za djecu, mladež i odrasle s cerebralnom paralizom.


PROJEKTI OSTVARENI U OD 2004. DO 2006. 


Nositelj projekta Naziv projekta Trošak projekta u eurima Glavni rezultati  Uloga Grada Pule Financiran iz programa Razdoblje
provedbe
pokrajina Rimini ADRIA.TUR 1.400.00 Razmjena iskustava radi razvitka suradnje i izrade prepoznatljivog sjevernojadranskoga turističkog proizvoda  partner Interreg IIIA 2005.-2006.
pokrajina
Ravenna ADRIA.LINK 690.000 Institucionalna suradnja, razmjena iskustava; pulska Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu sudjelovala s ugostiteljskim školama iz Ravenne, Riminija i Sarajeva partner Interreg IIIA 2005.-2006.
pokrajina Ravenna INROSE 1.550.000 Uspostavljanje brze brodske linije između regije Emilia-Romagna i hrvatskih turističkih destinacija partner Interreg IIIA 2004.-2006.

PROJEKTI KANDIDIRANI ZA PREDSTOJEĆE RAZDOBLJE:

-  "Foresity" - u okviru programa prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske
-  "Pinea"  - u okviru programa prekogranične suradnje na Jadranu IPA.

"Foresity" - program prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske 2007. - 2013.
Naziv projekta: Šume za gradove - Zajednička revitalizacija urbanih šuma
Prioritet: održivo upravljanje prirodnim resursima
Troškovi projekta: 1.337,998.20 eura
Trajanje projekta: od 1. 7. 2009. do 29. 2. 2012.
Partneri u projektu: Grad Pula (nositelj projekta), Natura Histrica - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije, Turistička zajednica grada Pule, Grad Rovinj, Turistička zajednica grada Rovinja, Mestna občina Celje i Zavod za gozdove Slovenije.
Iznos koji bi trebalo doznačiti Gradu Puli: 334.000 eura.

Grad Pula u sklopu ovog projekta planira urediti Šijansku šumu.

Opći prekogranični ciljevi projekta:
a) zaštita, revitalizacija i promocija prirodnih i kulturnih znamenitosti,
b) razvoj i uspostava modela upravljanja i infrastrukture za održivo korištenje gradskih šuma.

Posebni prekogranični ciljevi:
a) revitalizacija park-šuma u Puli, Rovinju i Celju obnovnom degradiranih područja i
     zaštitom šumskog ekosustava
b) uspostava sustava upravljanja
c) uspostava infrastrukture za održivo korištenje šuma
d) uključivanje interesnih skupina u zaštitu, održavanje i upravljanje park-šumom 
    (participativno planiranje, priprema i izvođenje edukacije, sportsko-rekreativni
      i umjetnički sadržaji)
e) predstavljanje prirodnog okoliša urbanih sredina, ostvarenih rezultata i najboljih praksi, razmjena znanja i iskustava.

Planirani radovi i oprema za Šijansku šumu:
- sanacija i obnova puteva u središnjem dijelu šume
- izrada idejnog rješenja za Šijansku šumu
- izrada elaborata o proširenju šume
- izrada nacrta upravljanja
- izrada plana nadzora
- postavljanje meteorološke stanice
- početno provođenje nadzora ekosustava i ekoloških faktora
- istraživanje među sudionicima i korisnicima šume
- postavljanje ploča na prilazima šumi
- postavljanje dječjih igrališta
- izrada edukacijskih staza
- otvaranje informativnog centra
- provođenje kiparske radionice
- organizirani prijem članova rekreativnih skupina Pule, Rovinja i Celja i organiziranje radionice
- rekreacijska infrastruktura
- izrada internetske stranice za ovu i preostale dvije šume.

"Pinea"
Projektni zadatak: zaštita borovih šuma na području gradova partnera
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule odabrao je zaštićenu borovu šumu na Busoleru koja je bogata različitim biljnim i životinjskim vrstama. Glavni faktori rizika ove šume su izgradnja u okolnim područjima, požari i paraziti. S obzirom na to da je Pula važna turistička destinacija, turističku ponudu valja obogatiti i oplemeniti dodatnim sadržajima.

Ciljevi projekta:
a) upravljanje šumom
b) upravljanje rizicima
c) rekvalifikacija i valorizacija borovih šuma na obali
d) očuvanje i valorizacija jadranske vegetacije
e) promidžba održivoga turističkog razvoja na područjima obuhvaćenim projektom.


U okviru programa prekogranične suradnje na Jadranu IPA dostavljeni su traženi podaci gradu Cerviji. Projekt "Pinea" zasad nije kandidiran, očekuju se daljnje upute talijanskog partnera.