Odluka o utvrđivanju konačne liste prvenstva za davanje stanova u najam

PODIJELI
24 / 09 / 2009
Gradonačelnik Grada Pule prihvatio je Odluku o utvrđivanju konačne liste prvenstva za davanje stanova u najam na četiri godine. Odluku o utvrđivanju liste prvenstva za davanje stanova u najam možete preuzeti u prilogu.