JAVNI NATJEČAJ za izbor kandidatkinja i kandidata za članove upravnog vijeća u Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula- Officina per la tutela Tekop Nova Pola, Pula, Trg 1. Istarske brigada 2

PODIJELI
24 / 08 / 2021

Detalji u privitku.