Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.

Izborne liste i liste kandidata

Rezultati izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.