Izbori za vijeća MO

Kandidacijske liste:

Liste dei candidati:

Zbirne liste:

Lista cumulativa: