Lokalni izbori 2013.

Glasacka-kutija-150x150.jpg

Zastupljenost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Pule - Pola

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova gradskog vijeća Grada Pule - Pola

Kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pule - Pola

Liste di candidatura per l´elezione dei consiglieri del Consiglio municipale della Citta di Pula-Pola