Pula u brojkama iz popisa 2001.

9zlatna_-noc2.jpgPula u brojkama iz popisa 2001.
Posljednji popis stanovništva Pule iznova pokazuje, uostalom kao i svakoga puta nakon socijalnih previranja (prevrata) ili rata, ovoga puta, lagano opadanje populacije u odnosu na popis proveden desetljeće ranije.

Gustoća naseljenosti Grada Pule iznosi 1.093,27 stanovnika/km2 te je peti grad po gustoći stanovništva u Hrvatskoj, nakon Rijeke (3.310,59 stan/km2), Splita (2.367,40 stan/km2), Zagreba (1.214,89 stan/km2) i Slavonskog Broda (1.188,32 stan/km2).
Stopa nataliteta je 7,95 ‰ a mortaliteta 10,14 ° (2001. rođeno je 466 a umrlo 594 osoba), odnosno prirodni prirast je -2,19 ‰ uz vitalni indeks 78,45.
U odnosu na 1991. popisano je 3.784 žitelja manje nego u 2001, odnosno stanovništvo je umanjeno za 6,07 %.

Usporedbe radi ako pribrojimo stanovništvu Grada Pule općine Barban (2.802 stanovnika), Fažana (3.050 stanovnika), Ližnjan (2.945 stanovnika), Marčana (3.903 stanovnika), Medulin (6.004 stanovnika), Svetvinčenat (2.218 stanovnika) i Grad Vodnjan (5.651 stanovnika) dolazimo do brojke od 85.167 stanovnika za prijašnje šire područje Pule s okolicom, što je na razini popisa iz 1991. (točnije, 159 žitelja manje ili stanovništvo je smanjeno za samo 0,19 %).

Grad je Pula 1991. bio na šestom mjestu po veličini gradova u Hrvatskoj, a 2001. pao je na deveto mjesto iza Zagreba (779.145 stanovnika), Splita (188.694 stanovnika), Rijeke (144.043 stanovnika), Osijeka (114.616 stanovnika), Zadra (72.718 stanovnika), Slavonskog Broda (64.612 stanovnika), Velike Gorice (63.514 stanovnika) i Karlovca (59.395 stanovnika).

STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI

 • Ukupno aktivno stanovništvo: 27.098 (46,25 %)
 • Obavlja zanimanje: 22.233 (37,94 %)
 • Osobe s osobnim prihodom: 16.887 (28,82 %)
 • Uzdržavano stanovništvo: 14.609 (24,93 %)

STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA
SREDSTAVA ZA ŽIVOT

 • Prihodi od rada: 22.020 (37,58 %)
 • Prihodi od rada i mirovine: 246 (0,42 %)
 • Prihodi od rada i ostali prihodi: 741 (1,26 %)
 • Samo mirovina: 14.604 (24,92 %)
 • Mirovina i socijalna naknada: 73 (0,12 %)
 • Mirovina i ostali prihodi: 303 (0,52 %)
 • Samo socijalna naknada: 574 (0,98 %)
 • Samo prihodi od imovine: 57 (0,10 %)
 • Samo povremena potpora drugih: 146 (0,25 %)
 • Ostali prihodi: 530 (0,90 %)
 • Bez prihoda: 17.757 (30,31 %)
 • Nepoznato: 1.543 (2,63 %)

STANOVNIŠTVO PREMA DRŽAVLJANSTVU

 • Hrvatsko državljanstvo: 57.734 (98,53 %)
 • Hrvatsko i drugo državljanstvo: 1.533 (2,62 %)
 • Strano državljanstvo: 561 (0,96 %)
 • Bez državljanstva: 171 (0,29 %)

STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI

 • Hrvati: 41.984 (71,65 %)
 • Albanci: 480 (0,82 %)
 • Austrijanci: 4 (0,01 %)
 • Bošnjaci: 980 (1,67 %)
 • Bugari: 18 (0,03 %)
 • Crnogorci: 399 (0,68 %)
 • Česi: 29 (0,05 %)
 • Mađari: 216 (0,37 %)
 • Makedonci: 229 (0,39 %)
 • Nijemci: 33 (0,06 %)
 • Poljaci: 18 (0,03 %)
 • Romi: 301 (0,51 %)
 • Rumunji: 18 (0,03 %)
 • Rusi: 18 (0,03 %)
 • Rusini: 19 (0,03 %)
 • Slovaci: 56 (0,10 %)
 • Slovenci: 731 (1,25 %)
 • Srbi: 3.415 (5,83 %)
 • Talijani: 2.824 (4,82 %)
 • Turci: 2 (0,00 %)
 • Ukrajinci: 29 (0,05 %)
 • Židovi: 12 (0,02 %)
 • Ostali: 1.508 (2,57 %)
 • Regionalna pripadnost: 1.100 (1,88 %)
 • Nisu se nacionalno izjasnili: 4.851 (8,28 %)
 • Nepoznato: 420 (0,72 %)

STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU

 • Hrvatski: 51.784 (88,38 %)
 • Hrvatsko-srpski: 34 (0,06 %)
 • Albanski: 409 (0,70 %)
 • Bošnjački: 475 (0,81 %)
 • Bugarski: 12 (0,02 %)
 • Crnogorski: 25 (0,04 %)
 • Češki: 31 (0,05 %)
 • Mađarski: 169 (0,29 %)
 • Njemački: 198 (0,34 %)
 • Poljski: 36 (0,06 %)
 • Romski: 21 (0,04 %)
 • Rumunjski: 292 (0,50 %)
 • Ruski: 24 (0,04 %)
 • Rusinski: 18 (0,03 %)
 • Slovački: 10 (0,02 %)
 • Slovenski: 65 (0,11 %)
 • Srpski: 593 (1,01 %)
 • Srpsko-hrvatski: 983 (1,68 %)
 • Talijanski: 2.856 (4,87 %)
 • Turski: 2 (0,00 %)
 • Ukrajinski: 10 (0,02 %)
 • Ostalo: 45 (0,08 %)
 • Nepoznato: 262 (0,45 %)

STANOVNIŠTVO PREMA VJERI

 • Katolička crkva: 40.045 (68,34 %)
 • Grko-katolička crkva: 33 (0,06 %)
 • Starokatolička crkva: 1 (0,00 %)
 • Pravoslavna crkva: 2.917 (4,98 %)
 • Islamska vjerska zajednica: 3.020 (5,15 %)
 • Židovska vjerska zajednica: 3 (0,01 %)
 • Adventistička crkva: 88 (0,15 %)
 • Baptistička crkva: 9 (0,02 %)
 • Evangelička crkva: 35 (0,06 %)
 • Jehovini svjedoci: 180 (0,31 %)
 • Kalvinistička crkva: 1 (0,00 %)
 • Metodistička crkva: 1 (0,00 %)
 • Kristova pentekostna crkva: 1 (0,00 %)
 • Ostale vjere: 148 (0,25 %)
 • Agnostici i neizjašnjeni: 5.713 (9,75 %)
 • Nisu vjernici: 5.774 (9,85 %)
 • Nepoznato: 625 (1,07 %)