Kontakti - ITU mehanizam

Adresa: Trg Forum 13./3, 52100 Pula

E-mail: itu@pula.hr

p.o. Pročelnice Voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma

Samanta Barić
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-740
E-mail: samanta.baric@pula.hr

Savjetnica 1. za provedbu programa i projekata Europske unije

Kristina Fedel Timovski
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-734
E-mail: kristina.fedel@pula.hr

Referent II

Dragana Šurlan
Adresa: Forum 13
Telefon: 052 / 371-747
E-mail: dragana.surlan@pula.hr