Zaklada za sport Grada Pula - Pola

zzs.jpgZaklada za sport Grada Pula - Pola
 

Zaklada za sport Grada Pula-Pola osnovana je odlukom Gradskog vijeća 30. kolovoza 2022. godine.

Svrha Zaklade je promicanje i poticanje sportskih klubova na području Grada Pule iz ekipnih sportova kao i sportaša pojedinaca sa prvenstvenim ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pomaganje darovitih i perspektivnih sportaša, promicanje Grada Pule kao grada sportske izvrsnosti te podupiranje sportskih manifestacija i sportskih projekata od interesa za Grad Pulu.

Vrijednosti na kojima Zaklada temelji svoje djelovanje su poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, socioekonomska pravda, uključivost, mirotvorstvo, uvažavanje različitosti, ravnopravnost te sloboda izbora i izražavanja.

Zaklada će se u svom radu voditi sljedećim načelima: solidarnost, odgovornost, otvorenost, održivost, suradnja, participacija, dijalog, transparentnost i sprječavanje sukoba interesa.

Članovi Upravnog odbora Zaklade za sport Grada Pula-Pola:

1. Iva Burić

2. Goran Percan

3. Elvis Peršić - predsjednik

4. Anja Šegota – zamjenica predsjednika

5. Enver Šeperović

Privremena upraviteljica:

Ivana Sokolov, univ.spec.iur.

Dokumenti