Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Gradonačelnik ili jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.

Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika i gradonačelnik u tom slučaju ima tri zamjenika.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.

Zamjenik gradonačelnika Robert Cvek

Zamjenik gradonačelnika

Robert Cvek
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-714
Fax: 052/222-990
E-mail: robert.cvek@pula.hr

Zamjenik gradonačelnika Robert Cvek

Zamjenica gradonačelnika

Elena Puh Belci
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-714
Fax: 052/222-990
E-mail: elena.puh-belci@pula.hr

Životopis