Potpredsjednici Gradskog vijeća

NL Filip Zoričić

Kristijan Biteri
E-mail: kristijan.biterigv@gmail.com

IDS-ISU-ZELENI

Monica Derocchi
E-mail: monica.derocchigv@gmail.com