Potpredsjednici Gradskog vijeća

Vijećnica Gradskog vijeća Diana Kukić Dasko

IDS-ISU-Zeleni

Diana Kukić Dasko

Vijećnica Gradskog vijeća Diana Kukić Dasko

Vijećnica Gradskog vijeća Sanja Radolović

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Sanja Radolović

Vijećnica Gradskog vijeća Sanja Radolović