Predsjednik Gradskog vijeća
Presidente del Consiglio municipale

Predsjednik Gradskog vijeća

Tiziano Sošić
Adresa: Forum 1
Telefon: (052) 371-715; 371-714
E-mail: tiziano.sosic@pula.hr

Predsjednik Gradskog vijeća Tiziano Sošić