Predsjednica Gradskog vijeća
La presidente del Consiglio municipale

Predsjednica Gradskog vijeća - Dušica Radojčić

Možemo!

Dušica Radojčić
Adresa: Forum 1
E-mail: dusica.radojcicgv@gmail.com

Otvoren, odgovoran i uključiv proces donošenja odluka, kakav želimo u Puli, pretpostavlja informiranje javnosti  i uključivanje građana u odlučivanje. 

Prema članku 96. Poslovnika Gradskog vijeća sjednice Gradskog vijeća su javne. Predstavnice/i tijela mjesne samouprave, udruga građana, vijeća nacionalnih manjina, građani/ke i predstavnici/e medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice. Osobe koje žele prisustvovati moraju pismeno od predsjednice Gradskog vijeća zatražiti prisustvo na sjednici najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ako je broj osoba koje sudjeluju i prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta u vijećnici, predsjednica Gradskog vijeća može ograničiti broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća. 

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednice Gradskog vijeća za prisustvo na sjednici, mogu pristupiti u vijećnicu uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća možete uputiti na email predsjednice  dusica.radojcicgv@pula.hr

Informiranje javnosti o radu Gradskog vijeća omogućeno je objavljivanjem poziva na sjednice Gradskog vijeća i svih pripadajućih materijala odnosno akata na dnevnom redu 8 dana prije održavanja sjednice u rubrici “Novosti” i  ovdje https://www.pula.hr/hr/uprava/gradsko-vijece/sjednice-gradskog-vijeca/

Sjednice Gradskog vijeća mogu se pratiti putem prijenosaTV Nove ili uživo putem live streaming-a na mrežnim stranicama Grada Pule. 

Uz fotografije vijećnika i vijećnica objavljene su i njihove email adrese, pa pozivamo građane i građanke da ih kontaktiraju za pitanja ili prijedloge.