Predsjednik Gradskog vijeća
Presidente del Consiglio municipale

U pripremi.