Vijećnici Gradskog vijeća

Vijećnik Gradskog vijeća Valter Boljunčić

IDS-ISU-Zeleni

Valter Boljunčić

Vijećnik Gradskog vijeća Valter Boljunčić

Vijećnica Gradskog vijeća Elena Gattoni Stepanov

IDS-ISU-Zeleni

Elena Gattoni-Stepanov

Vijećnica Gradskog vijeća Elena Gattoni Stepanov

Vijećnik Gradskog vijeća Ivan Nekić

IDS-ISU-ZELENI

Ivan Nekić

Vijećnik Gradskog vijeća Ivan Nekić

Vijećnik Gradskog vijeća Ardemio Zimolo

IDS-ISU-Zeleni

Ardemio Zimolo

Vijećnik Gradskog vijeća Ardemio Zimolo

Vijećnica Gradskog vijeća Gordana Ferenčić

IDS-ISU-Zeleni

Gordana Ferenčić

Vijećnica Gradskog vijeća Gordana Ferenčić

Vijećnik Gradskog vijeća Massimo Brajuha

IDS-ISU-ZELENI

Massimo Brajuha

Vijećnik Gradskog vijeća Massimo Brajuha

Vijećnica Gradskog vijeća Bruna Jovanović

IDS-ISU-Zeleni

Bruna Jovanović

Vijećnica Gradskog vijeća Bruna Jovanović

Vijećnica Gradskog vijeća Jadranka Černjul

IDS-ISU-Zeleni

Jadranka Černjul

Vijećnica Gradskog vijeća Jadranka Černjul

Vijećnica Gradskog vijeća Kristina Rabar

IDS-ISU-ZELENI

Kristina Rabar

Vijećnica Gradskog vijeća Kristina Rabar

Vijećnica Gradskog vijeća Slađana Radošević

IDS-ISU-ZELENI

Sladjana Radošević

Vijećnica Gradskog vijeća Slađana Radošević

Vijećnik Gradskog vijeća Redžep Raimović

IDS-ISU-Zeleni

Redžep Raimović

Vijećnik Gradskog vijeća Redžep Raimović

Vijećnica Gradskog vijeća Dunja Račić

IDS-ISU-ZELENI

Dunja Račić

Vijećnica Gradskog vijeća Dunja Račić

Vijećnik Gradskog vijeća Mauricio Licul

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Mauricio Licul

Vijećnik Gradskog vijeća Mauricio Licul

Vijećnik Gradskog vijeća Danijel Ferić

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Danijel Ferić

Vijećnik Gradskog vijeća Danijel Ferić

Vijećnik Gradskog vijeća Roberto Fabris

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Roberto Fabris

Vijećnik Gradskog vijeća Roberto Fabris

Vijećnik Gradskog vijeća Siniša Gordić

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Siniša Gordić

Vijećnik Gradskog vijeća Siniša Gordić

Vijećnik Gradskog vijeća Igor Belas

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Igor Belas

Vijećnik Gradskog vijeća Igor Belas

Vijećnik Gradskog vijeća Radenko Ognjenović

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Radenko Ognjenović

Vijećnik Gradskog vijeća Radenko Ognjenović

Vijećnik Gradskog vijeća Mirko Jurkić

HDZ

Mirko Jurkić

Vijećnik Gradskog vijeća Mirko Jurkić

Vijećnica Gradskog vijeća Ivona Gudelj

HDZ

Ivona Gudelj

Vijećnica Gradskog vijeća Ivona Gudelj

Vijećnik Gradskog vijeća Petar Ćurić

HDZ

Petar Ćurić

Vijećnik Gradskog vijeća Petar Ćurić

Vijećnik Gradskog vijeća Gordana Čakić

ŽIVI ZID

Gordana Čakić

Vijećnik Gradskog vijeća Gordana Čakić