MO Arena - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Iva Burić-Bučaj
Adresa: Emova ulica br. 1
Uredovno vrijeme: četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/540-990; 098/701 339
E-mail: arena.mjesniodbor@pula.hr