MO Busoler - kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Iva Burić-Bučaj
Adresa: Šišanska ulica 25A
Uredovno vrijeme: srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/543-699; 098/701 339
Kontakt Fax: 052/540-990
E-mail:busoler.mjesniodbor@pula.hr