MO Monvidal - Kontakt

 

Tajnik mjesnog odbora: Nebojša Vuković
Adresa: Valturska ulica 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/555-961; 098/ 941 4774
Kontakt fax: 052/555-962
E-mail: monvidal.mjesniodbor@pula.hr