MO Nova Veruda - Kontakt

 

Tajnik mjesnog odbora: Milen Narić
Adresa: Ulica Vidikovac 7
Uredovno vrijeme: srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/388-693; 099/ 493 5976
Kontakt fax: 052/392-150
E-mail: monovaveruda@pula.hr