MO Šijana - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Nebojša Vuković
Adresa: Koparska ulica 46
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/502-492; 098/  94 14 774
Kontakt telefon: 052/388-674
E-mail: sijana.mjesniodbor@pula.hr