Vijeće Mjesnog odbora Šijana

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Alen Drandić

Zamjenica predsjednika: Ileana Zahtila Blašković

Članovi:

  • Đildo Pliško
  • Vazmoslav Čadro
  • Nadija Benčić
  • Tonči Raspar
  • Saša Moharić
  • Mirjana Rauković
  • Milena Mikač Bogunović
  • Ervino Quarantotto
  • Silvana Zanini Ilić

Poslovnik o radu Vijeća MO Šijana

Dokumenti: