MO Stari Grad - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Nebojša Vuković
Adresa: Ulica Hermana Dalmatina 4
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/380-745; 098/ 94 14 774
Kontakt fax: 052/380-747
E-mail: starigrad.mjesniodbor@pula.hr