MO Štinjan - Kontakt

Referentica I za mjesnu samoupravu: Brigita Žufić
Adresa: Ulica Selo br. 2
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/517-492
Kontakt mobitel: 098/ 983 7549
E-mail: stinjan.mjesniodbor@pula.hr