Vijeće MO Štinjan

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Nikola Zgonjanin
 
Zamjenik predsjednika: Luka Radola

Članovi:
  • Dorijano Radolović
  • Sanja Šuster
  • Marko Slipčević
  • Kristijan Brešić
  • Miro Lučić

Poslovnik o radu Vijeća MO Štinjan

Dokumenti: