MO Valdebek - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Pod murvon 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/506-610; 098/ 983 7549
Kontakt fax: 052/393-308
E-mail: valdebek.mjesniodbor@pula.hr