MO Veli Vrh - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Milen Narić
Adresa: Brunjakova ulica br. 5
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/534-826; 098/209-556 (predsjednica Vijeća), 099/ 493 5976 (tajnik)
Kontakt fax: 052/394-267
E-mail: velivrh.mjesniodbor@pula.hr