MO Veruda - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Iva Burić-Bučaj
Adresa: Banovčeva ulica 4 i 6
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/217-071; 098/701-339
E-mail:veruda.mjesniodbor@pulahr