Vijeće Mjesnog odbora Veruda

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednica:  Suzana Boljun Kaluža
 
Zamjenik predsjednice:  Arno Mladinić

Članovi:
 
  • Samanta Jadreško
  • Marijan Milovan
  • Stevo Golubić
  • Romina Petaros Mishadze
  • Rametula Ramadani
  • Branko Grdić
  • Gordana Brajić Stevanović
  • Vesna Martinko
  • Alenka Vučinić

Poslovnik o radu Vijeća MO Veruda

Dokumenti