MO Vidikovac - Kontakt

 

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Voltićeva ulica 1
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/507-155; 098/ 983 7549
E-mail:vidikovac.mjesniodbor@pula.hr