Upravni odjeli i službe

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Forum slikano iz zrakaUstrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i poslova državne uprave prenesenih na Grad Pulu, Gradsko vijeće osniva upravne odjele i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu.

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravna tijela Grada jesu:

 

Radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola, od ponedjeljka do petka je od 07.30 do 15.30 sati.

OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA GRADSKE PISARNICE

OBAVJEŠTAVAJU SE STRANKE DA SE OD 25.05.2020. GODINE PRIJEM STRANAKA U GRADSKOJ PISARNICI VRŠI KADA JE TO NUŽNO POTREBNO U UREDOVNOM RADNOM VREMENU:

  • PONEDJELJKOM, UTORKOM, ČETVRKOM I PETKOM OD 8-12 SATI
  • SRIJEDOM OD 12-15 SATI

STRANKE SU OBAVEZNE DEZINFICIRATI RUKE PRILIKOM ULASKA/IZLASKA IZ ZGRADE TE NOSITI MASKU ZA LICE ZA VRIJEME PRIJEMA

 

Međutim, obavještava se javnost da, zbog posebnih okolnosti zbog epidemije koronavirusa, od 25. svibnja 2020. godine prijem stranaka u upravnim tijelima Grada Pule-Pola moguć je uz prethodnu najavu dolaska. Stranke se primaju isključivo u unaprijed dogovorenom terminu temeljem Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Pula-Pola u stanju epidemije bolesti COVID-19.

Svi kontakti s brojevima telefona i e-mail adrese nalaze se na web stranicama Grada Pule www.pula.hr.

Zahvaljujemo na razumijevanju.